Υποβολές Εργαζομένων:

 

Αριθμός Εργαζομένου: 1

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου
Αξιοπιστία Εργαζόμενου
Ανάληψη Ευθυνών
Γνώση Δουλειάς
Συνεργασία με Άλλους
Ποσότητα Έργου
Υπευθυνότητα
Πρωτοβουλία
Προσαρμοστικότητα
Κρίση
Νοημοσύνη
Πείρα
Εμφάνιση
Μόρφωση
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία

Σύνολο: 62

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας
Αμοιβή
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης)
Δυνατότητα Ανάπτυξης
Αναγνώριση
Καλές Συνθήκες Εργασίας
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο
Σχέσεις με Συναδέλφους
Ποιότητα Έργου
Προαγωγή
Ενδιαφέρουσα Εργασία 
Κοινωνική Θέση
Προσωπική Ζωή
Δύσκολη Εργασία
Αυτοβελτίωση

Σύνολο: 138

 

Αριθμός Εργαζομένου: 2

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου
Αξιοπιστία Εργαζόμενου
Ανάληψη Ευθυνών
Γνώση Δουλειάς
Συνεργασία με Άλλους
Ποσότητα Έργου
Υπευθυνότητα
Πρωτοβουλία
Προσαρμοστικότητα
Κρίση
Νοημοσύνη
Πείρα
Εμφάνιση
Μόρφωση
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία

Σύνολο: 15

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας
Αμοιβή
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης)
Δυνατότητα Ανάπτυξης
Αναγνώριση
Καλές Συνθήκες Εργασίας
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο
Σχέσεις με Συναδέλφους
Ποιότητα Έργου
Προαγωγή
Ενδιαφέρουσα Εργασία 
Κοινωνική Θέση
Προσωπική Ζωή
Δύσκολη Εργασία
Αυτοβελτίωση

Σύνολο: 16

 

Αριθμός Εργαζομένου: 3

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου
Αξιοπιστία Εργαζόμενου
Ανάληψη Ευθυνών
Γνώση Δουλειάς
Συνεργασία με Άλλους
Ποσότητα Έργου
Υπευθυνότητα
Πρωτοβουλία
Προσαρμοστικότητα
Κρίση
Νοημοσύνη
Πείρα
Εμφάνιση
Μόρφωση
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία

Σύνολο: 15

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας
Αμοιβή
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης)
Δυνατότητα Ανάπτυξης
Αναγνώριση
Καλές Συνθήκες Εργασίας
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο
Σχέσεις με Συναδέλφους
Ποιότητα Έργου
Προαγωγή
Ενδιαφέρουσα Εργασία 
Κοινωνική Θέση
Προσωπική Ζωή
Δύσκολη Εργασία
Αυτοβελτίωση

Σύνολο: 16

 

Αριθμός Εργαζομένου: 4

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου 1
Αξιοπιστία Εργαζόμενου 1
Ανάληψη Ευθυνών 1
Γνώση Δουλειάς 1
Συνεργασία με Άλλους 1
Ποσότητα Έργου 1
Υπευθυνότητα 1
Πρωτοβουλία 1
Προσαρμοστικότητα 1
Κρίση 1
Νοημοσύνη 1
Πείρα 1
Εμφάνιση 1
Μόρφωση 1
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία 1

Σύνολο: 15

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας 1
Αμοιβή 1
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης) 1
Δυνατότητα Ανάπτυξης 1
Αναγνώριση 1
Καλές Συνθήκες Εργασίας 1
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο 1
Σχέσεις με Συναδέλφους 1
Ποιότητα Έργου 1
Προαγωγή 1
Ενδιαφέρουσα Εργασία  1
Κοινωνική Θέση 1
Προσωπική Ζωή 1
Δύσκολη Εργασία 1
Αυτοβελτίωση 1

Σύνολο: 15

 

Αριθμός Εργαζομένου: 5

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου 10
Αξιοπιστία Εργαζόμενου 10
Ανάληψη Ευθυνών 10
Γνώση Δουλειάς 5
Συνεργασία με Άλλους 8
Ποσότητα Έργου 9
Υπευθυνότητα 5
Πρωτοβουλία 8
Προσαρμοστικότητα 4
Κρίση 8
Νοημοσύνη 5
Πείρα 5
Εμφάνιση 3
Μόρφωση 8
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία 3

Σύνολο: 101

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας 7
Αμοιβή 3
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης) 8
Δυνατότητα Ανάπτυξης 4
Αναγνώριση 10
Καλές Συνθήκες Εργασίας 7
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο 4
Σχέσεις με Συναδέλφους 8
Ποιότητα Έργου 10
Προαγωγή 8
Ενδιαφέρουσα Εργασία  4
Κοινωνική Θέση 4
Προσωπική Ζωή 4
Δύσκολη Εργασία 4
Αυτοβελτίωση 4

Σύνολο: 89

 

Αριθμός Εργαζομένου: 6

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου 5
Αξιοπιστία Εργαζόμενου 10
Ανάληψη Ευθυνών 7
Γνώση Δουλειάς 7
Συνεργασία με Άλλους 7
Ποσότητα Έργου 5
Υπευθυνότητα 10
Πρωτοβουλία 7
Προσαρμοστικότητα 6
Κρίση 10
Νοημοσύνη 9
Πείρα 9
Εμφάνιση 7
Μόρφωση 7
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία 7

Σύνολο: 113

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας 10
Αμοιβή 8
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης) 8
Δυνατότητα Ανάπτυξης 5
Αναγνώριση 5
Καλές Συνθήκες Εργασίας 9
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο 5
Σχέσεις με Συναδέλφους 8
Ποιότητα Έργου 7
Προαγωγή 7
Ενδιαφέρουσα Εργασία  7
Κοινωνική Θέση 5
Προσωπική Ζωή 5
Δύσκολη Εργασία 9
Αυτοβελτίωση 6

Σύνολο: 104

 

Αριθμός Εργαζομένου: 7

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου 9
Αξιοπιστία Εργαζόμενου 8
Ανάληψη Ευθυνών 8
Γνώση Δουλειάς 9
Συνεργασία με Άλλους 8
Ποσότητα Έργου 7
Υπευθυνότητα 7
Πρωτοβουλία 9
Προσαρμοστικότητα 9
Κρίση 8
Νοημοσύνη 8
Πείρα 9
Εμφάνιση 9
Μόρφωση 8
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία 10

Σύνολο: 126

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας 7
Αμοιβή 6
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης) 6
Δυνατότητα Ανάπτυξης 6
Αναγνώριση 5
Καλές Συνθήκες Εργασίας 6
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο 7
Σχέσεις με Συναδέλφους 6
Ποιότητα Έργου 6
Προαγωγή 7
Ενδιαφέρουσα Εργασία  6
Κοινωνική Θέση 5
Προσωπική Ζωή 5
Δύσκολη Εργασία 6
Αυτοβελτίωση 6

Σύνολο: 90

 

Αριθμός Εργαζομένου: 8

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου 8
Αξιοπιστία Εργαζόμενου 8
Ανάληψη Ευθυνών 9
Γνώση Δουλειάς 7
Συνεργασία με Άλλους 7
Ποσότητα Έργου 8
Υπευθυνότητα 8
Πρωτοβουλία 9
Προσαρμοστικότητα 6
Κρίση 8
Νοημοσύνη 8
Πείρα 9
Εμφάνιση 5
Μόρφωση 7
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία 8

Σύνολο: 115

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας 6
Αμοιβή 8
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης) 7
Δυνατότητα Ανάπτυξης 7
Αναγνώριση 9
Καλές Συνθήκες Εργασίας 8
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο 8
Σχέσεις με Συναδέλφους 7
Ποιότητα Έργου 8
Προαγωγή 6
Ενδιαφέρουσα Εργασία  9
Κοινωνική Θέση 8
Προσωπική Ζωή 8
Δύσκολη Εργασία 9
Αυτοβελτίωση 9

Σύνολο: 117

 

Αριθμός Εργαζομένου: 9

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου 9
Αξιοπιστία Εργαζόμενου 9
Ανάληψη Ευθυνών 9
Γνώση Δουλειάς 8
Συνεργασία με Άλλους 9
Ποσότητα Έργου 9
Υπευθυνότητα 9
Πρωτοβουλία 7
Προσαρμοστικότητα 9
Κρίση 8
Νοημοσύνη 9
Πείρα 8
Εμφάνιση 8
Μόρφωση 8
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία 8

Σύνολο: 127

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας 7
Αμοιβή 7
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης) 9
Δυνατότητα Ανάπτυξης 9
Αναγνώριση 8
Καλές Συνθήκες Εργασίας 9
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο 9
Σχέσεις με Συναδέλφους 9
Ποιότητα Έργου 8
Προαγωγή 7
Ενδιαφέρουσα Εργασία  8
Κοινωνική Θέση 7
Προσωπική Ζωή 8
Δύσκολη Εργασία 7
Αυτοβελτίωση 7

Σύνολο: 119

 

Αριθμός Εργαζομένου: 10

 

Προσφορά Εργαζομένου

Ποιότητα Έργου 8
Αξιοπιστία Εργαζόμενου 9
Ανάληψη Ευθυνών 9
Γνώση Δουλειάς 8
Συνεργασία με Άλλους 9
Ποσότητα Έργου 8
Υπευθυνότητα 10
Πρωτοβουλία 7
Προσαρμοστικότητα 9
Κρίση 8
Νοημοσύνη 9
Πείρα 8
Εμφάνιση 8
Μόρφωση 9
Ικανότητα Έκφρασης – Ομιλία 9

Σύνολο: 128

 

 

 

Προσφορά προς Εργαζόμενο

Διασφάλιση Εργασίας 9
Αμοιβή 7
Προϊστάμενος (καλός συνεργάτης) 9
Δυνατότητα Ανάπτυξης 8
Αναγνώριση 7
Καλές Συνθήκες Εργασίας 9
Σχέσεις με Ηγεσία Προϊστάμενο 9
Σχέσεις με Συναδέλφους 9
Ποιότητα Έργου 8
Προαγωγή 7
Ενδιαφέρουσα Εργασία  9
Κοινωνική Θέση 8
Προσωπική Ζωή 9
Δύσκολη Εργασία 8
Αυτοβελτίωση 9

Σύνολο: 125