" ...δια βίου εκπαίδευση, το συγκριτικό πλεονέκτημα! "

Η BusinessApps είναι εταιρία εξειδικευμένη σε σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, οι σύμβουλοί μας, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης & εκπαίδευσης προσωπικού.

Μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, η BusinessApps "βλέποντας" στο μέλλον, σχεδίασε τα business ads trainings.

 • Σεμινάρια Management

 • Σεμινάρια Marketing

 • Σεμινάρια Πωλήσεων

 • Σεμινάρια Επικοινωνίας

 • Σεμινάρια Οικονομικών

 • Σεμινάρια Βιωματικής Εκπαίδευσης

 • Σεμινάρια Υγιεινής & Ασφάλειας

 • Σεμινάρια Πληροφορικής

 • Σεμινάρια Hospitality Management

 • Σεμινάρια Παραγωγής

  H BusinessApps αναλαμβάνει:

  • Εισηγητές
  • Σημειώσεις - Εκπαιδευτικό υλικό
  • Αξιολόγηση Σεμιναρίου
  • Εποπτικό υλικό (Projector, οθόνη προβολής, πίνακας, κ.λ.π)
  • Γραμματειακή υποστήριξη για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης