ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:|
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  • ΕΣΠΑ
  • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η BUSINESSAPPS ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:|
  • Την ενημέρωση
  • Τον σχεδιασμό
  • Την σύνταξη μελέτης
  • Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.