Καθορισμός Εταιρικής Κουλτούρας

Ερώτηση 1: Επιτρέπετε σε στελέχη σας να διδάσκουν σε Πανεπιστήμια, σε σεμινάρια, κ.λ.π. ;

Ερώτηση 2: Προσλαμβάνονται - μένουν στην εταιρεία πρώτου και δευτέρου βαθμού συγγενείς;

Ερώτηση 3: Ενθαρρύνονται / αποθαρρύνονται σχέσεις διαφορετικών φύλων εντός της εταιρείας;

Ερώτηση 4: Ενθαρρύνονται ή αποτρέπονται τα στελέχη σας να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της εταιρείας ή ατομικά σε επαγγελματικούς φορείς (Επιμελητήρια, Συνδέσμους, κ.λ.π);

Ερώτηση 5: Ενθαρρύνονται τα στελέχη να συμμετέχουν ως ομιλητές σε συνέδρια, ημερίδες, κ.λ.π.;

Ερώτηση 6: Ενθαρρύνεται η σύσφιξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ στελεχών με κοινή συμμετοχή & πρακτικές όπως συγκεντρώσεις, γεύματα, εκδρομές, αθλητικές δραστηριότητες;

Ερώτηση 7: Ενθαρρύνετε την ηθική επιβράβευση (ατομική ή ομαδική) μεταξύ των στελεχών με πρακτικές όπως : επιβραβεύσεις ομάδων ή ατόμων, επιβραβεύσεις απόδοσης - παραγωγικότητας, προτάσεων κ.λ.π.;

Ερώτηση 8: Η εταιρεία στοχεύει σε πολύχρονη συνεργασία με τα στελέχη της:

Ερώτηση 9: Η εταιρία στηρίζει και επιδιώκει την πόλυ-πολιτισμικότητα:

Ερώτηση 10: Η εταιρία ενθαρρύνει το νεωτερισμό ή τη σταθερότητα ;

Ερώητηση 11: Η πολιτική των στελεχών προς τους υφισταμένους τους χαρακτηρίζεται από ;

Ερώτηση 12: Οι εργασιακές σχέσεις στην εταιρία είναι :

Ερώτηση 13: Οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων είναι :

Ερώτηση 14: Οι σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων – υφισταμένων είναι :

Ερώτηση 15: Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες (χορευτικού, πολιτιστικούς συλλόγους, κλπ) ;

Ερώτηση 16: Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε κοινωνικούς φορείς (ενώσεις γονέων, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντικές δράσεις, κλπ) ;

Ερώτηση 17: Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε πολιτικές δραστηριότητες ;

Ερώτηση 18: Στην εταιρία υπάρχει ανοχή ή όχι σε θρησκευτικές, σεξουαλικές, εθνικές διαφοροποιήσεις ;

Ερώτηση 19: Ενθαρρύνεται η ομαδικότητα ή η ατομικότητα ;

Ερώτηση 20: Στην εταιρία υπάρχει και τηρείται dress code;

Ερώτηση 21: Το dress code είναι ;

Ερώτηση 22: Οι σχέσεις της εταιρίας με τους ανταγωνιστές είναι ;

Ερώτηση 23: Η τήρηση του ωραρίου είναι ;

Ερώτηση 24: Η εταιρία δίνει έμφαση πρωταρχικά στη παραγωγικότητα ή στον ανθρώπινο παράγοντά;

Συνολικές Αθροίσεις για το πίνακα 1 και 2