ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ|

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ως σκοπό την σύγκριση οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων ανταγωνισμού ή και πελατών μέσω μίας εφαρμογής η οποία δίνει την δυνατότητα εύρεσης διαφορών με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων δεικτών όπως Δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητες, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Επίσης ο χειριστής της εφαρμογής μπορεί να να κανει επιλεκτικά έλεγχο ισολογισμών ενός πελάτη ή ανταγωνιστικής επιχείρισης για συγκεκριμένα έτη τα οποία ενδιαφέρουν την εταιρεία. Η δυνατότητα δίνεται για μία ή και για περισσότερες επιχειρήσεις. Η κάθε εταιρεία έχει την δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής των στοιχείων της καθώς και των πελατών ή ανταγωνιστών της.

Η εφαρμογή παρέχεται συνδρομητικά στις επιχειρήσεις και είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου παρέχοντας πολλές χρήσιμες πληροφορίες για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

FinBen

Η εφαρμογή αφορά ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης και γραφικής απεικόνισης χρηματοοικονομικών δεικτών των επιχειρήσεων.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ|
 • Καταχώρηση Ισολογισμών
  Καταχώρηση στοιχείων Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσμάτων χρήσης ανά έτος

 • Εξαγωγή Χρηματοοικονομικών Δεικτών
  Αυτόματος υπολογισμός Χρηματοοικονομικών Δεικτών (Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας, Ρευστότητας, Διάρθρωση Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας)

 • Γραφική Απεικόνιση
  Διαγραμματική αναπαράσταση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων ανά έτος ή συγκριτικά με στοιχεία άλλων εταιριών. Υποστήριξη πολλών μορφών εμφάνισης καθώς και προσαρμοσμένα γραφήματα.

 • Υπηρεσία καταχώρησης δεδομένων
  Καταχώρηση στοιχείων Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσμάτων χρήσης ανά έτος

  ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ|