ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, όπου η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, το λογισμικό FLOW έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Με δύο δυναμικές υποκατηγορίες, το Flow Flex και το Flow Fix, αυτή η πλατφόρμα προσφέρει λύσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών, επιτρέποντας την άμεση και αποδοτική διαχείριση εγγράφων και εντύπων.

Το λογισμικό FLOW, με τις υποκατηγορίες Flow Flex και Flow Fix, παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση που ανταποκρίνεται στις διάφορες ανάγκες των επιχειρήσεων. Είτε πρόκειται για την ανάγκη για ευελιξία και ταχύτητα στην επικοινωνία και την επικύρωση εγγράφων, είτε για την ανάγκη διατήρησης σταθερών και ακριβών διαδικασιών, το FLOW αποτελεί την ιδανική επιλογή

Το Flow Flex αντιπροσωπεύει την ιδανική λύση για εταιρείες που αναζητούν ευελιξία στην επικοινωνία και την επικύρωση εγγράφων. Επιτρέποντας την αποστολή για επικύρωση και έγκριση διαφόρων εντύπων ή αρχείων μεταξύ των στελεχών, αλλά και σε τρίτους, το Flow Flex προσφέρει μια διαδικασία που βελτιώνει σημαντικά τη συνεργασία και την επικοινωνία εντός της εταιρείας.

Μέσω αυτού, οι εταιρείες καταφέρνουν να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες τους, μειώνοντας τον χρόνο από τη στιγμή της δημιουργίας ενός εγγράφου έως την τελική του έγκριση, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Η ηλεκτρονική υπογραφή του Flow Flex συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (Κανονισμός eIDAS), ο οποίος ορίζει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την εξασφάλιση ασφαλών και απρόσκοπτων ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δημόσιων αρχών. Επιπλέον, το Flow Flex διατηρεί ένα λεπτομερές ιστορικό ελέγχου (audit trail) για κάθε έγγραφο, καταγράφοντας όλες τις ενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του εγγράφου.

Για τις επιχειρήσεις που απαιτούν σταθερές και παγιωμένες διαδικασίες, το Flow Fix προσφέρει μια δομημένη λύση. Δημιουργώντας προκαθορισμένες ακολουθίες στα operations, όπου οι χρήστες παραμένουν οι ίδιοι και η σειρά αποστολής των εγγράφων ακολουθεί την κάθε εσωτερική διαδικασία της εταιρείας, το Flow Fix εξασφαλίζει συνέπεια και ακρίβεια. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να διατηρούν τον έλεγχο των εσωτερικών τους διαδικασιών, εξασφαλίζοντας ότι κάθε έγγραφο και έντυπο διαχειρίζεται με την απαιτούμενη προσοχή και ακρίβεια, μειώνοντας τα περιθώρια για λάθη και παραλείψεις.