ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας ∆εδομένων (GDPR), έφερε δομικές αλλαγές στη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών. Από τον Μάρτιο του 2018 η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική. Η μη συμμόρφωση του μπορεί να φέρει οικονομικές συνέπειες για όσους δεν τον εφαρμόζουν.

Για αυτόν τον λόγο η εταιρία Δημιούργησε ένα εργαλείο το οποίο σας λύνει τα χέρια και σας προσφέρει εύκολη και γρήγορη Διαχείριση και Παρακολούθηση της Κατάστασης Συμμόρφωσης της επιχείρησης σας.

GDPR Control

Διαχειριστείτε εύκολα και γρήγορα τον Οργανισμό σας, με ψηφιακή αποτύπωση της κατάστασης και των εργαλείων για την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ|
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:
  Υποστήριξη Θέσης DPO. Με την χρήση του Λογισμικού, μπορείτε να διαχειρίζεστε και να βλέπετε την πραγματική κατάσταση ανά πάσα στιγμή.

 • Εκτίμηση Ετοιμότητας:
  Υποστήριξη Θέσης DPO. Με την χρήση του Λογισμικού, μπορείτε να διαχειρίζεστε και να βλέπετε την πραγματική κατάσταση ανά πάσα στιγμή.

 • Χαρτογράφηση Δεδομένων:
  Ψηφιακή Αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων και των τύπων επεξεργασίας. Χαρτογραφήστε εύκολα και γρήγορα και κυρίως ψηφιακά τα δεδομένα σας.

 • Εκπαίδευση:
  Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας μέσα από την πλατφόρμα. Ενημερώστε ψηφιακά για το υλικό αναφορικά με τον κανονισμό για κατοχύρωση.

 • Κοινή Χρήση των Δεδομένων:
  Διαχειριστείτε με γρήγορο τρόπο την κοινή χρήση των δεδομένων με άλλες εταιρίες, ακόμα και εκείνων που βρίσκονται σε Τρίτες Χώρες

 • Συμμόρφωση:
  Ψηφιακή Συμμόρφωσή της επιχείρησής σας με αξιολόγηση κινδύνων σύμφωνα με τους προσαρμοσμένους δείκτες ανάλογα την περίπτωση.