ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Το πακέτο λογισμικών Αξιολόγησης και Προϋπολογισμού Επιχειρήσεων αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στη χρησιμοποίηση όλων των απαραίτητων εργαλείων που χρειάζονται για την αξιολόγηση και την κατάρτιση προϋπολογισμών της επιχείρησης.

Το πακέτο περιλαμβάνει τις δυνατότητες 

α) δημιουργίας HM-Business Plan για την κατασκευή πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, και 

β) HM-Financial Expert Analysis για την ανάλυση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.

Με το πακέτο λογισμικών Specisoft HM-“Analysis and Planning” Suite, μπορεί κανείς να δημιουργήσει μελέτες ετήσιων και πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων και ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης  καθώς και να κάνει παρουσιάσεις κύρους των μελετών, όπου αυτές του ζητηθούν.

 

Χρησιμεύει σε:

 

 • λήψη δανείου από τράπεζες
 • σχεδιασμός νέας επιχείρησης
 • εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση
 • για αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 • για την αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης
 • σε παρουσίαση στο διοικητικό συμβούλιο
 • στην δημιουργία μελετών βιωσιμότητας ή για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα

HM-Analysis and Planning Suite
Παροχές Λογισμικού|

 • Δημιουργία αναλυτικών προϋπολογισμών
 • Υπολογισμός των κεφαλαίων κίνησης και αναγκών δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των πωλήσεων που ‘βγαίνει’ η επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
 • Δημιουργία ισολογισμού του κλάδου
 • Σύγκριση με ανταγωνιστικές εταιρίες
 • Υπολογισμός και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
 • Ανάλυση του τρόπου χρηματοδότησης (πηγές & χρήσεις κεφαλαίων)
 • Υπολογισμός απόδοσης επενδύσεων
 • Διάρθρωση και εξέλιξη προβλεπόμενων ισολογισμών

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το Specisoft HM-Analysis and Planning Suite είναι ένα νέο τεχνολογικό πακέτων εφαρμογών που συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης