ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Το λογισμικό HM-Business Plan  χρησιμεύει στην δημιουργία πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά, αυτόματα παραγόμενου βάσει ενσωματωμένου προτύπου, έτοιμο προς χρήση.

Με το λογισμικό Business Plan, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με τον καλύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο, ένα επιτυχημένο και αξιόπιστο πολυετές Επιχειρησιακό Σχέδιο καθώς και να κάνει παρουσιάσεις κύρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου, όπου αυτό του ζητηθεί.

 

Χρησιμεύει σε:

 

 • λήψη δανείου από τράπεζες
 • σχεδιασμός νέας επιχείρησης
 • εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση
 • για αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 • αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης καθώς και σε άλλες περιπτώσεις

HM-Business Plan
Παροχές Λογισμικού|

 • Δημιουργία αναλυτικών προϋπολογισμών
 • Η δημιουργία των Προβλεπόμενων Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων.
 • Η δημιουργία πίνακα Χρηματοροών (cash flow).
 • Υπολογισμός των Κεφαλαίων Κίνησης και Αναγκών Δανειοδότησης.
 • Υπολογισμός των πωλήσεων που ‘βγαίνει’ η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο).

Αναλύσεις και υπολογισμοί για λήψη αποφάσεων:
|

 • Ανάλυση του τρόπου Χρηματοδότησης (Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων).
 • Υπολογισμός και ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών.
 • Υπολογισμός απόδοσης επενδύσεων.
 • Διάρθρωση και εξέλιξη προβλεπόμενων ισολογισμών και αποτελεσμάτων.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το HM-BPLAN-C είναι μια νέα τεχνολογική εφαρμογή που συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης