ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Το πακέτο λογισμικών Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στη χρησιμοποίηση όλων των απαραίτητων εργαλείων που χρειάζονται για τη διοίκηση της επιχείρησης.

Το πακέτο περιλαμβάνει τις δυνατότητες 

α) δημιουργίας HM- Business Plan για την κατασκευή πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, 

β) HM-Budget για τη δημιουργία ετήσιων προυπολογισμών και απολογισμών, 

γ) HM-Financial Expert Analysis για την ανάλυση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης και

 δ) αποτίμησης (HM-Value) της αξίας της επιχείρησης.

Με το πακέτο λογισμικών Specisoft  HM-Management Suite, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με μελέτες ετήσιων και πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων,  ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης και αποτίμησης της επιχείρησης  καθώς και να κάνει παρουσιάσεις κύρους των μελετών, όπου αυτές του ζητηθούν.

 

Χρησιμεύει σε:

 

  • λήψη δανείου από τράπεζες
  • σχεδιασμός νέας επιχείρησης
  • εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση
  • για αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων
  • για την αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης
  • σε παρουσίαση στο διοικητικό συμβούλιο
  • στην δημιουργία μελετών βιωσιμότητας ή για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • για εξαγορές, συγχωνεύσεις, για αποφάσεις σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση για την αύξηση της αξίας της καθώς και σε άλλες περιπτώσεις.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το Specisoft HM-Complete Management Suite είναι ένα νέο τεχνολογικό πακέτων εφαρμογών που συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης