ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Το λογισμικό HM-COST COMMERCE χρησιμεύει στον προσδιορισμό του συνολικού κόστους των προϊόντων μιας εμπορικής μονάδας, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία της κοστολόγησης, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά, αυτόματα παραγόμενου βάσει ενσωματωμένου προτύπου, έτοιμο προς χρήση.

Με το λογισμικό HM-COST COMMERCE, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με τον καλύτερο, τρόπο, μια επιτυχημένη και αξιόπιστη κοστολόγηση.

Οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του πρότυπου κόστους των εμπορευμάτων, τη σύγκριση με τα απολογιστικά στοιχεία και ερμηνεία των αποκλίσεων, τον υπολογισμό των πωλήσεων που ‘βγαίνει’ η επιχείρηση (Νεκρό Σημείο), συνολικά και ανά προϊόν, τα κόστη διοικητικής λειτουργίας (λογιστήριο, υπάλληλοι γραφείου, αναλώσιμα) και λειτουργίας των πωλήσεων και τέλος απαντάει στο κρίσιμο ερώτημα «Σε ποιά τιμή να πουληθεί το εμπόρευμα;

Βασικό εργαλείο για άσκηση διοίκησης είναι η γνώση του Κόστους

Η Μείωση του Κόστους αποτελεί συνεχή αναγκαιότητα για κάθε Βιομηχανική Επιχείρηση, καθώς η πίεση του ανταγωνισμού υπαγορεύει αντιμετώπιση όχι μόνο των δαπανών αλλά και άμεσες ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας σε κάθε τομέα της επιχείρησης.
Το λογισμικό COST χρησιμεύει στον προσδιορισμό του συνολικού κόστους των προϊόντων, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία της κοστολόγησης, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά, αυτόματα παραγόμενου βάσει ενσωματωμένου προτύπου, έτοιμο προς χρήση.
Με το λογισμικό COST, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με τον καλύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο, επιτυχημένη και αξιόπιστη κοστολόγη

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα τμήματα Κοστολόγησης των επιχειρήσεων, σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς διευθυντές, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Οικονομολόγους, καλά Λογιστικά-Φοροτεχνικά γραφεία. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στην εκπαίδευση.

Βασικές λειτουργίες:

✅ Ο υπολογισμός του πρότυπου κόστους των βιομηχανικών προϊόντων

✅ Δυνατότητα προσδιορισμού κόστους και προϊόντων εμπορικών επιχειρήσεων

✅ Η σύγκριση με τα απολογιστικά στοιχεία και ερμηνεία των αποκλίσεων

✅ Σε ποιά τιμή να πουλήσω το προϊόν μου;

✅ Υπολογισμός των πωλήσεων που 'βγαίνει' η επιχείρηση (Νεκρό Σημείο), συνολικά και ανά προϊόν

Ουσιώδεις υπολογισμοί:

✅Πόσο μου κοστίζει η λειτουργία της παραγωγής (εργατικό προσωπικό, πάγια και μεταβλητά έξοδα);
✅Πόσο μου κοστίζει η διοικητική λειτουργία (λογιστήριο, υπάλληλοι γραφείου, αναλώσιμα);
✅Ποιό το κόστος της λειτουργίας των πωλήσεών μου
✅Από πού μου ξεφεύγει το κόστος με βάση τον απολογισμό;

Αναλύσεις και υπολογισμοί για λήψη αποφάσεων:

✅Ποιό είναι το μεικτό μου κέρδος ανά προϊόν;

✅ Πόσο επηρεάζουν οι αυξομοιώσεις των τιμών αγοράς των προμηθευτών, την τιμή πώλησης των προϊόντων μου

✅ Τι μεταβολές θα μπορούσα να υλοποιήσω στη λειτουργία της επιχείρησής μου για να αυξήσω το κέρδος μου;


Τα αποτελέσματα του προγράμματος

Α. Πρότυπη κοστολόγηση

Το πρόγραμμα, μετά από τους υπολογισμούς, δίνει το κοστολόγιο του προϊόντος σε πίνακα όπου φαίνονται τα κέντρα κόστους παραγωγής, πωλήσεων, διοίκησης και χρηματοοικονομικών, με αναλυτικό διαχωρισμό των στοιχείων σε σταθερά και μεταβλητά και το τελικό κόστος τόσο σαν σύνολο όσο και χωρισμένο σε σταθερό και μεταβλητό.
Πέρα από το τελικό κόστος το πρόγραμμα εκτυπώνει σειρά πινάκων με στοιχεία υλών, προϊόντων τελικών και ενδιαμέσων, τμημάτων παραγωγής, φασεολογίων, προϋπολογισμών παραγωγής, εξόδων κλπ. καθώς και γραφικές παρουσιάσεις όλων των στοιχείων.

Β. Απολογιστική κοστολόγηση

Το πρόγραμμα μετά από τους υπολογισμούς της πραγματικής κοστολόγησης δίνει εκ νέου το κοστολόγιο με παρουσίαση τόσο της πρότυπης όσο και της πραγματικής κοστολόγησης καθώς και των αποκλίσεων.
Η ερμηνεία των αποκλίσεων είναι από τις σπουδαιότερες ενέργειες της διοίκησης καθ’όσον οδηγεί σε λήψη αποφάσεων.
Μεταξύ της πληθώρας των εκτυπώσεων υπάρχουν αναλυτικές εκτυπώσεις για αποκλίσεις υλών, άμεσης εργασίας κλπ., πίνακες δεικτών απόδοσης καθώς και άλλων δεικτών όπως ογκου παραγωγής, αποδοτικότητας, δυναμικότητας και μέσης παροχής άμεσης εργασίας.
Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά και σε γραφική μορφή.
Ιδιαίτερη επεξεργασία γίνεται για το νεκρό σημείο τόσο κατά προϊόν όσο και στο σύνολο της μονάδας.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το HM-Cost Commerce είναι μια νέα τεχνολογική εφαρμογή που συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές μετρήσιμες αλλαγές στην παραγωγικότητα και στη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω του ακριβή προσδιορισμού του προτύπου κόστους των εμπορευμάτων της