Το λογισμικό HM-FINAN χρησιμεύει στην οικονομική ανάλυση ισολογισμών και των συνοδευτικών καταστάσεων, με τελικό αποτέλεσμα ένα μεγάλο πλήθος εκτυπώσεων και γραφικών, ιδανικών για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μιας επιχείρησης, συγκρίσεων με τον κλάδο της καθώς και προβλέψεων μελλοντικών Ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης και οικονομική ανάλυση αυτών

Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά.

Χρησιμεύει σε:

 

 • Η δημιουργία πίνακα Χρηματοροών (cash flow).
 • Υπολογισμός των Κεφαλαίων Κίνησης και Αναγκών Δανειοδότησης.
 • Υπολογισμός των πωλήσεων που ‘βγαίνει’ η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο).
 • Η δημιουργία Προβλεπόμενων Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων.
 • Η δημιουργία Ισολογισμού του Κλάδου.
 • Η Σύγκριση με ανταγωνιστικές εταιρίες.
 • Η Ενοποίηση ισολογισμών ενός ομίλου εταιρειών.

Έκδοση HM-FINAN EXPERT (επιπλέον όλων των ανωτέρω) |

 • Αυτόματη Αξιολόγηση επιχείρησης, σαν να την έκανε άνθρωπος ειδικός (expert).
 • Αυτόματη εξαγωγή κειμένων σε ελεύθερο λόγο που ‘μιλάνε’ π.χ. για τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχείρησης, που πονάει και που υπερτερεί.
 • Κείμενο με τα κρίσιμα σημεία της Επιχείρησης, ποιά είναι, καθώς και πως η επιχείρηση ανταποκρίνεται σε αυτά.
 • Αξιολόγηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστών (τα κείμενα που βγάζει, μιλάνε και λένε τι συμβαίνει στην συγκεκριμένη επιχείρηση).
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών ή Πελατών.
 • Ενσωματωμένο πρότυπο αξιολόγησης με δυνατότητα αλλαγών.
 • Αυτόματη εξαγωγή κειμένου σε WORD , όπως θα παραδωθεί.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το HM-FINAN EXPERT είναι μια νέα τεχνολογική εφαρμογή που συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης.