ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Το πακέτο λογισμικών Προϋπολογισμού Επιχειρήσεων αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στη χρησιμοποίηση όλων των απαραίτητων εργαλείων που χρειάζονται για την πραγματοποίηση προϋπολογισμών στην επιχείρηση.

Το πακέτο περιλαμβάνει τις δυνατότητες

α) δημιουργίας HM-Business Plan για την κατασκευή πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών και

β) HM-Budget για τη δημιουργία ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών.

Με το πακέτο λογισμικών Specisoft HM-Planning Suite, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με τον μελέτες ετήσιων και πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και να κάνει παρουσιάσεις κύρους των μελετών, όπου αυτές του ζητηθούν.

 

Χρησιμεύει σε:

 

 • λήψη δανείου από τράπεζες
 • σχεδιασμός νέας επιχείρησης
 • εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση
 • για αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 • σε παρουσίαση στο διοικητικό συμβούλιο
 • στην δημιουργία μελετών βιωσιμότητας ή για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα

HM-Planning Suite
Παροχές Λογισμικού|

 • Δημιουργία αναλυτικών προϋπολογισμών
 • Υπολογισμός των κεφαλαίων κίνησης και αναγκών δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των πωλήσεων που ‘βγαίνει’ η επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
 • Ο υπολογισμός του ετήσιου ταμειακού προγράμματος
 • Ανάλυση του τρόπου χρηματοδότησης (πηγές & χρήσεις κεφαλαίων)
 • Υπολογισμός και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
 • Υπολογισμός απόδοσης επενδύσεων
 • Διάρθρωση και εξέλιξη προβλεπόμενων ισολογισμών
 • Αξιολογήσεις προϊόντων και περιθώρια
 • Αξιολογήσεις πολιτικών πωλήσεων και αγορών
 • Ανάλυση κινδύνων (Risk Analysis) What If, Σενάρια
 • Χρήση ανάλυσης RISK (ανάλυσης κινδύνων)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το Specisoft Planning Suite είναι ένα νέο τεχνολογικό πακέτων εφαρμογών που συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης