Αποτύπωση

Δυνατότητα εύκολης καταγραφής, Περιγραφών Καθηκόντων, Στελεχών και δήλωση τους. Ηλεκτρονική Αποδοχή καθηκόντων

Έντυπα - Αρχεία

Εύρεση πρότυπων εντύπων που χρειάζεται μια επιχείρηση για την εσωτερική διαχείριση. Τήρηση Συμπληρωμένων Αρχείων Ψηφιακά

Διαδικασίες

Εύρεση Διαδικασιών ανά τμήμα καθώς και διαδικασιών οι οποίες τηρούνται συνολικά από όλα τα τμήματα της εταιρίας, σε συνδυασμό με διαγράμματα ροής

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Υλικό για κάθε σύστημα Ποιότητας με ψηφιακή διάθεση του και αρχειοθέτηση του

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ|

Μία σύνθετη αλληλουχία ενεργειών για την τήρηση διαδικασιών και αρχείων αποκτά σύμμαχο μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης.

SupervISO

Διαχειριστείτε το σύστημα ή τα συστήματα σας εύκολα και γρήγορα.

Η εφαρμογή διαχειριστικών συστημάτων SupervISO, αφορά την υποστήριξη όλων των διαχειριστικών συστημάτων:

 • ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • ISO 22000 / HACCP: Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Η εφαρμογή σταδιακά ενσωματώνεται και με τα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης καθώς υπάρχει δυνατότητα παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία, δίνει την δυνατότητα καταγραφής των διαδικασιών ανά τμήμα, με βάση το οργανόγραμμα κάθε επιχείρησης. Δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης, παραμετροποίησης και παρακολούθησης των διαχειριστικών συστημάτων των πελατών (ISO), ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ|
 • δυνατότητα εύκολης καταγραφής ειδικοτήτων

 • περιγραφές καθηκόντων

 • επιλογή όλων των εντύπων που χρειάζεται μια επιχείρηση, από βάση έτοιμων δειγμάτων ή εύκολη διαμόρφωση των δικών της εντύπων ανάλογα με τις ανάγκες της

 • διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού και προμηθευτών

 • καταγραφή των εκπαιδεύσεων

 • αποστολή ερωτηματολογίων ικανοποίησης προς τους πελάτες

  ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ|
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ|

  Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας περιγράψετε το δικό σας Project...