ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Πρόκειται για μία εφαρμογή-εργαλείο για τα στελέχη της διοίκησης μιας επιχείρησης καθώς και ενός οργανισμού. Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα στον προϊστάμενο να ελέγχει εύκολα και γρήγορα το στάδιο εξέλιξης των εργασιών που αναθέτει σε υφιστάμενούς του.

Συγκεκριμένα το στέλεχος ή τα στελέχη διοίκησης έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν τις παρακάτω ενέργειες:

 • ο προϊστάμενος να αναθέτει μια εργασία (ένα project) σε έναν υφιστάμενο του (ή σε μια ομάδα αυτών)

 • αυτόματα, ο/ή/οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται μέσω e-mail, ότι τους έχει ανατεθεί μια εργασία που πρέπει να ολοκληρώσουν

 • λαμβάνουν αυτοματοποιημένη ενημέρωση από τους υπαλλήλους για κάθε στάδιο της εργασίας που έχουν ολοκληρώσει

 • ενημέρωση για την προσθήκη εργασιών εκτός project ή αναθέσεις τις οποίες υλοποίησε ο εργαζόμενος, για μέτρηση της παραγωγικότητας

  Επίσης για την διευκόλυνση της εύρεσης πληροφοριών η εφαρμογή έχει την δυνατότητα για ταξινόμηση των καταχωρήσεων, ανά ανάθεση, ανά project, ανά τμήμα, ανά έργο καθώς και άλλα πεδία με την μορφή φίλτρων.

  Η εφαρμογή αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια του προϊσταμένου καθώς με αυτόν τον τρόπο έχει στην δυνατότητα του μίας αναλυτικής καταγραφής - παρακολούθησης των παρακάτω:

  • των εκκρεμών εργασιών της των στελεχών της επιχείρησης ή του οργανισμού
  • το ποσοστό ολοκλήρωσης τους (παράδειγμα έχει ολοκληρωθεί μια εργασία κατά 30%) 
  • τον χρόνο εργασίας κάθε project
  • τα project που έχουν ολοκληρωθεί (δίνεται μόνο στον προϊστάμενο η δυνατότητα να τσεκάρει ως ολοκληρωμένη κάθε εργασία)
  • ενώ παρέχεται επιπλέον και η δυνατότητα οικονομικού ελέγχου κάθε project (έσοδα, έξοδα κλπ)

  TooDoo

  Οργανωθείτε και προγραμματίστε εργασίες. Ψηφιοποιήστε την διαδικασία αναθέσεων και κρατήστε ψηφιακό αρχείο με την κατάσταση τους, σχόλια, παρατηρήσεις κ.λ.π.

  ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ|