ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

H αξιοποίηση ενός Chatbot AI για εσωτερική χρήση μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε διάφορους τομείς της Επιχείρησή σας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, την επικοινωνία και την εμπειρία των εργαζομένων. 

time-management-scheduling-planning-svgrepo-com

Βελτιωμένη Εξυπηρέτηση Εργαζομένων


Εύκολη αναζήτηση των διαδικασιών και των πολιτικών από τους Εργαζομένους σας 24/7 χωρίς να απασχολείται το HR
contact-card-svgrepo-com

Ενισχυμένη Εσωτερική Επικοινωνία


Διαδώστε όλες τις εταιρικές σας αλλαγές (ειδήσεις, ενημερώσεις, διαδικασίες πολιτικές) εύκολα και γρήγορα
cost-in-euro-think-svgrepo-com

Μειωμένο Κόστος και Βελτιωμένη Αποδοτικότητα


Μειώστε τις εργατοώρες του HR καθώς και το χρόνο εκπαίδευσης αυτοματοποιώντας τις εργασίες σας
building-user-svgrepo-com

Βελτιωμένη Εμπειρία Εργαζομένων


Εύκολη πρόσβαση των εργαζομένων σε κρίσιμες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή

Chatbot AI
Εξερευνήστε τις δυνατότητες|

Βελτιωμένη Εξυπηρέτηση Εργαζομένων
 • Άμεση απάντηση σε ερωτήσεις: 24/7 διαθέσιμο chatbot να απαντά σε συχνές ερωτήσεις εργαζομένων σχετικά με εταιρικές πολιτικές, διαδικασίες, παροχές, κ.λπ., απελευθερώνοντας το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού για πιο σύνθετα θέματα.
 • Εύκολη αναζήτηση πληροφοριών: Οι εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εσωτερικά έγγραφα, οδηγίες και πόρους γρήγορα και εύκολα μέσω του chatbot, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά τους.
 • Αυτοματοποιημένες εγκρίσεις και αιτήματα: Αποκτήστε δυνατότητα για υποβολή και έγκριση αιτημάτων αδειών, διακοπών, εξοπλισμού κ.λπ. μέσω του chatbot, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες.
Ενισχυμένη Εσωτερική Επικοινωνία
 • Διανομή ενημερώσεων και ανακοινώσεων: Διαδώστε εταιρικές ειδήσεις, αλλαγές πολιτικών, προσεχές εκδηλώσεις κ.λπ. σε πραγματικό χρόνο μέσω του chatbot, εξασφαλίζοντας ενημέρωση όλων των εργαζομένων.
 • Συλλογή ανατροφοδότησης: Χρησιμοποιήστε το chatbot για να συλλέξετε ανώνυμη ανατροφοδότηση από τους εργαζομένους σχετικά με την εταιρική κουλτούρα, το κλίμα, τη διαδικασία onboarding κ.λπ., βελτιώνοντας την εμπειρία των εργαζομένων.
 • Δημιουργία ομάδων επικοινωνίας: Δημιουργήστε ομάδες επικοινωνίας εντός του chatbot για συγκεκριμένα τμήματα ή projects, διευκολύνοντας την ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών.
Μειωμένο Κόστος και Βελτιωμένη Αποδοτικότητα
 • Απελευθέρωση πόρων ανθρώπινου δυναμικού: Το chatbot αναλαμβάνει απλές ερωτήσεις και αιτήματα, απελευθερώνοντας το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και άλλα τμήματα να επικεντρωθούν σε πιο σημαντικά tasks.
 • Μειωμένος χρόνος εκπαίδευσης: Το chatbot μπορεί να παρέχει βασικές πληροφορίες και εκπαίδευση σε νέους εργαζομένους, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εκπαίδευσης.
 • Αυτοματοποιημένες εργασίες: Αξιοποιήστε το chatbot για αυτοματοποίηση απλών εργασιών, όπως κλείσιμο αιτημάτων υποστήριξης IT ή ενημέρωση βάσεων δεδομένων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα.
Βελτιωμένη Εμπειρία Εργαζομένων
 • Πιο εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες: Οι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζονται, βελτιώνοντας την εμπειρία εργασίας τους.
 • 24/7 υποστήριξη: Το chatbot είναι πάντα διαθέσιμο να απαντήσει σε ερωτήσεις και να βοηθήσει τους εργαζομένους, δίνοντας τους μια αίσθηση ασφάλειας και υποστήριξης.

Κάντε το επόμενο βήμα στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας

Εξοικονομήστε πόρους και εργατοώρες που θα μπορούσαν να διατεθούν σε κρίσιμες για την Επιχείρησή σας εργασίες