ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Το λογισμικό Ψηφιακής Υπογραφής και Συμφωνιών της WayMore εξαλείφει την ανάγκη για φυσικές υπογραφές και περιττών εξόδων αλληλογραφίας, παρέχοντας μια ασφαλή και νομικά δεσμευτική μέθοδο για την υπογραφή εγγράφων online.

Προσφέρετε έναν βολικό και αποτελεσματικό τρόπο για να διαχειριστείτε τη διαδικασία υπογραφής, να μειώσετε τη γραφειοκρατία, να αυξήσετε την παραγωγικότητα και να διασφαλίσετε τη νομική συμμόρφωση. Χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, συμφωνιών, προτάσεων, εντύπων συγκατάθεσης, απαλλαγών, εγγράφων ανθρώπινου δυναμικού και άλλων.

eSignature
Εξερευνήστε τις δυνατότητες|

Προετοιμασία εγγράφων για ηλεκτρονική υπογραφή
Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε έγγραφα εντός της εφαρμογής ή ανεβάστε τα ήδη υπάρχοντα έγγραφά σας προς υπογραφή.
Ηλεκτρονική Υπογραφή
Υπογράψτε ψηφιακά τα έγγραφά σας χρησιμοποιώντας κάποια από τις παρακάτω μεθόδους: 1. Υπογραφή με το ποντίκι σας. 2. Υπογραφή με ειδική πένα (γραφίδα). 3. Υπογραφή με απλή δακτυλογράφηση του ονόματός σας. 4. Σκανάρισμα και ανέβασμα της υπογραφής σας σε μορφή εικόνας.
Αποθήκευση & Διαχείριση των εγγράφων
Αποκτήστε ασφαλή αποθήκευση στο cloud για την αποθήκευση υπογεγραμμένων εγγράφων, καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση και την ανάκτησή τους όποτε χρειάζεται. Επίσης, η πλατφόρμα παρέχει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων όταν τα έγγραφα προβάλλονται, υπογράφονται ή απορρίπτονται.
Αυτοματοποίηση Ροής Εργασιών
Το eSignature υποστηρίζει την αυτοματοποίηση της δρομολόγησης εγγράφων και των διαδικασιών έγκρισης, επιτρέποντας προκαθορισμένες ροές εργασίας και συνθήκες λογικής για την απλοποίηση της διαδικασίας υπογραφής.
Συμμόρφωση και Ασφάλεια της Ηλεκτρονικής Υπογραφής
Προηγμένα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και αυθεντικότητας των υπογεγραμμένων εγγράφων, όπως η κρυπτογράφηση, οι ακολουθίες ελέγχου και η συμμόρφωση με πρότυπα και κανονισμούς όπως ο νόμος για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (eSign Act) και ο GDPR
Διανομή Εγγράφων
Το eSignature παρέχει τη δυνατότητα αποστολής εγγράφων σε πολλούς αποδέκτες για υπογραφή, είτε σε ακολουθιακή είτε σε παράλληλη διαδικασία, με επιλογές για την καθορισμό της σειράς υπογραφής και των προθεσμιών.

Το κατάλληλο εργαλείο ηλεκτρονικής υπογραφής για τις ανάγκες σας

Με εξαιρετικές λειτουργίες, ασύγκριτη ιδιωτικότητα και ασφάλεια, καθώς και ανταγωνιστική τιμολόγηση, το eSignature Cloud είναι η κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής για την Επιχείρησή σας.