Το λογισμικό HM-BPLAN χρησιμεύει στην δημιουργία ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά, αυτόματα παραγόμενου βάσει ενσωματωμένου προτύπου, έτοιμο προς χρήση.

Με το λογισμικό HM-BPLAN, μπορεί κανείς να δημιουργήσει με τον καλύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο τρόπο, ένα επιτυχημένο και αξιόπιστο ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καθώς και να κάνει παρουσιάσεις κύρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου, όπου αυτό του ζητηθεί.

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα, για την λήψη Δανείου από Τράπεζες, στον Σχεδιασμό νέας Επιχείρησης, στην Εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση, για αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων, για την Αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης καθώς και σε άλλες περιπτώσεις.

Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά

Χρησιμεύει σε:

 

 • Η δημιουργία Αναλυτικών Προϋπολογισμών
 • Η δημιουργία του Προβλεπόμενου Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
 • Η δημιουργία πίνακα Χρηματορροών (cash flow)
 • Ο υπολογισμός του ετήσιου Ταμειακού προγράμματος
 • Υπολογισμός των Κεφαλαίων Κίνησης και Αναγκών Δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των πωλήσεων που ‘βγαίνει’ η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)

Αναλύσεις και υπολογισμοί για λήψη αποφάσεων: |

 • Ανάλυση του τρόπου Χρηματοδότησης (Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων)
 • Υπολογισμός και ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
 • Αξιολογήσεις Προϊόντων και Περιθώρια
 • Αξιολόγηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστών (τα κείμενα που βγάζει, μιλάνε και λένε τι συμβαίνει στην συγκεκριμένη επιχείρηση).
 • Αξιολογήσεις Πολιτικών Πωλήσεων και αγορών
 • Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis) What If, Σενάρια

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το HM-BPLAN είναι μια νέα τεχνολογική εφαρμογή που συμβάλλει στην καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης.