ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Το λογισμικό HM-SALES είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που χρησιμεύει στη διαχείριση πελατολογίου και των πωλήσεων, με τελικό αποτέλεσμα ένα μεγάλο πλήθος αναφορών σε εκτυπώσεις και γραφικά, ιδανικών για την καθημερινή λειτουργία και παρακολούθηση του τμήματος πωλήσεων μιας επιχείρησης, συνδυαστικών αναφορών με εξόρυξη γνώσης, καθώς και τρόπους οργάνωσης της λειτουργίας και διαδικασίας των πωλήσεων.

Με το λογισμικό SALES, μπορεί η επιχείρηση να οργανώσει με τον καλύτερο, τρόπο, το τμήμα πωλήσεων καθώς και να λαμβάνει αναφορές κύρους, για την παρακολούθησή του αλλά και όπου αλλού αυτές χρειαστούν.

Οι βασικές λειτουργίες του περιλαμβάνουν, παρακολούθηση πελατολογίου, γραμματειακή υποστήριξη πωλήσεων, αναφορές διεύθυνσης πωλήσεων, καθορισμό στόχων και παρακολούθηση αυτών και προγραμματισμό ενεργειών.

Χρησιμεύει σε:

 

  • Λειτουργία τμήματος πωλήσεων
  • Σύνδεση με γραμματειακή υποστήριξη
  • στην δημιουργία αναφορών προόδου πωλητών
  • για την αξιολόγηση των πωλητών ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί καθώς και σε άλλες περιπτώσεις

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το HM-Sales είναι μια νέα τεχνολογική εφαρμογή που συμβάλλει στην οργανωτική καινοτομία της επιχείρησης καθώς επιφέρει σημαντικές μετρήσιμες αλλαγές στην απόδοσή της, όπως είναι η αύξηση στις πωλήσεις της