Γενική Περιγραφή|

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της απόδοσης είναι ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία οποιουδήποτε οργανισμού, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου. Με τη συστηματική συλλογή δεδομένων, ανάλυση και παρεμβάσεις, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι ατομικές, ομαδικές και οργανωτικές ενέργειες συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών σας στόχων.

Τι είναι η Παρακολούθηση και η Αξιολόγηση Απόδοσης;

 • Παρακολούθηση: Η συνεχής συλλογή δεδομένων σχετικά με δραστηριότητες, αποτελέσματα και πρόοδο προς τους στόχους.
 • Αξιολόγηση: Η ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών και η ταύτιση περιοχών βελτίωσης.

Γιατί είναι Σημαντική η Παρακολούθηση και η Αξιολόγηση Απόδοσης;

 • Βελτιωμένη Λήψη Αποφάσεων: Επικεντρώστε τους πόρους στις δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη επίδραση
 • Αυξημένη Αποδοτικότητα: Εντοπίστε τα εμπόδια στην παραγωγικότητα και λάβετε διορθωτικά μέτρα.
 • Ενισχυμένη Αποδοτικότητα: Διαπιστώστε τα ατομικά και ομαδικά δυνατά σημεία για ανάπτυξη και βελτίωση.
 • Βελτιωμένη Διαύγεια και Ευθύνη: Διασφαλίστε ότι όλοι εργάζονται προς τους ίδιους στόχους.
 • Ικανοποίηση Εργαζομένων: Παρέχετε συνεχή ανατροφοδότηση και ευκαιρίες μάθησης.

Εργαλεία & Τεχνολογίες|

 • Εφαρμογή σε εταιρικες συσκευές τηλεφώνων
 • Εφαρμογή σε εταιρικούς Η/Υ
 • Λογισμικό διαχείρισης επιδόσεων
 • Εργαλείο συλλογής δεδομένων
 • Πίνακες ελέγχου και αναφορές
 • Έρευνες ανατροφοδότησης

Οφέλη για την Επιχείρηση|

Εξοικονομήστε Πολύτιμο Χρόνο

 • Απελευθερωθείτε από τη χειροκίνητη συλλογή δεδομένων και δημιουργία αναφορών.
 • Αξιοποιήστε τον χρόνο σας για κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις και ανάπτυξη της ομάδας σας.

Λάβετε Ακριβή και Αξιόπιστα Δεδομένα

 • Αυτόματη καταγραφή δραστηριότητας χωρίς περιθώρια λάθους ή υποκειμενικότητας.
 • Βασιστείτε σε αντικειμενικά δεδομένα για σωστές αξιολογήσεις και δίκαιες αποφάσεις.

Δράστε Άμεσα και Αποτελεσματικά

 • Λάβετε αυτόματα executive summary reports που σας δίνουν άμεση εικόνα της απόδοσης της ομάδας.
 • Εντοπίστε γρήγορα τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση και λάβετε άμεσα διορθωτικά μέτρα.

Οφέλη για τα Στελέχη|

Βελτίωση της Συνεργασίας

Αυξήστε τη διαφάνεια και την εμπλοκή της ομάδας με εύκολη πρόσβαση σε βασικά δεδομένα.

Ενίσχυση του Ηθικού

Εμπνεύστε και παρακινήστε τους εργαζόμενους με αξιοκρατικές αναγνωρίσεις και διαδρομές εξέλιξης.

Αποδείξτε την Αξία σας

Μετρήστε και αποδείξτε την επίδραση της ομάδας σας στην συνολική επιτυχία της επιχείρησης.

Διασφαλίζοντας τη Συνεχή Βελτίωση

Αφήστε τη WayMore να πάρει τα ηνία και εστιάστε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία: την ανάπτυξη της ομάδας σας και την επίτευξη των στόχων σας!