ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ|

Αυτοματοποιήστε τις εσωτερικές διαδικασίες στα διάφορα τμήματα της Επιχείρησής σας και:

 

 • εξοικονομήστε πολύτιμους πόρους
 • μειώστε την πιθανότητα των λαθών
 • βελτιώστε δραματικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών
 • αυξήστε την παραγωγικότητα την στελεχών και των υπαλλήλων σας

Δείτε ενδεικτικά τις διαδικασίες που μπορείτε να αυτοματοποιήσετε ανά τμήμα|

Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού|

 • Ενσωμάτωση υπαλλήλων: Συλλογή πληροφοριών νέων μισθωτών, επιλογών παροχών και στοιχείων έκτακτης ανάγκης.
 • Παρακολούθηση χρόνου και παρουσίας: Απλοποιήστε τη λήψη χρόνου και την αναφορά για μισθοδοσία και συμμόρφωση.
 • Αξιολογήσεις επιδόσεων: Διεξάγετε τυποποιημένες αξιολογήσεις επιδόσεων και συλλέξτε ηλεκτρονικά σχόλια.
 • Αιτήματα και εγκρίσεις εκπαίδευσης: Βελτιώστε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έγκρισης για εκπαίδευση εργαζομένων.
 • Αιτήματα και παρακολούθηση αδειών: Διαχειριστείτε εύκολα τα αιτήματα αδειών, τις εγκρίσεις και τις πιστώσεις.
 • Αναφορές εξόδων: Υποβάλετε και εγκρίνετε ηλεκτρονικά αναφορές εξόδων.
 • Επεξεργασία και έγκριση τιμολογίων: Βελτιώστε τις ροές εργασιών επεξεργασίας και έγκρισης τιμολογίων.
 • Προϋπολογισμός και πρόβλεψη: Συλλέξτε και αναλύστε ηλεκτρονικά δεδομένα προϋπολογισμού.
 • Έξοδα ταξιδίων και διαμονής: Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τα έξοδα ταξιδίων και διαμονής.
 • Αιτήματα και εγκρίσεις μικροποσών: Αυτοματοποιήστε τα αιτήματα και τις διαδικασίες έγκρισης μικροποσών.

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου|

Τμήμα
Marketing & Πωλήσεων|

 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Καμπανιών Μάρκετινγκ: Παρακολουθήστε την απόδοση των καμπανιών και την Απόδοση Επένδυσης (ROI).
 • Δημιουργία και ανάλυση των Υποψήφιων Πελατών: Αποκτήστε και αξιολογήστε αποτελεσματικά τους υποψήφιους πελάτες.
 • Παρακολούθηση και Πρόβλεψη Ευκαιριών Πωλήσεων: Παρακολουθήστε το χρέος πωλήσεων και προβλέψτε τα έσοδα.
 • Παραγγελίες: Λάβετε τις παραγγελίες των πελάτες σας και μετρήστε τη δραστηριότητα και την απόδοση των υπευθύνων πωλήσεων εντελώς αυτοματοποιημένα.
 • Φόρμες Ανατροφοδότησης και Προτάσεων Προϊόντων: Συγκεντρώστε πολύτιμη ανατροφοδότηση από τους υπαλλήλους και τους πελάτες σας.
 • Αιτήματα και παρακολούθηση συντήρησης: Αναφέρετε και παρακολουθήστε προβλήματα συντήρησης και επισκευών εξοπλισμού.
 • Διαχείριση αποθεμάτων: Παρακολουθήστε τα επίπεδα αποθεμάτων, τις τοποθεσίες και τα σημεία επαναπαραγγελίας.
 • Αιτήματα και εγκρίσεις παραγγελιών: Αυτοματοποιήστε τα αιτήματα παραγγελιών και τις ροές εργασιών έγκρισης.
 • Αναφορά και διερεύνηση ατυχημάτων και περιστατικών: Τροποποιήστε και επιταχύνετε την αναφορά και τη διερεύνηση ατυχημάτων.
 • Αναφορές και παρακολούθηση εξόδων ταξιδίων: Υποβάλετε και παρακολουθήστε ηλεκτρονικά τα έξοδα ταξιδίων των υπαλλήλων.

Τμήμα Λειτουργιών|

Διαχείριση Έργων |

 • Προτάσεις και προϋπολογισμοί έργων: Υποβάλετε και παρακολουθήστε προτάσεις έργων και προϋπολογισμούς για έγκριση.
 • Διαχείριση εργασιών και ενημερώσεις κατάστασης: Αναθέστε εργασίες, παρακολουθήστε την πρόοδο και αναφέρετε την κατάσταση του έργου. .
 • Ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά συνεδριάσεων: Δημιουργήστε και μοιραστείτε ηλεκτρονικά ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά συνεδριάσεων.
 • Εκτίμηση και παρακολούθηση κινδύνων: Προσδιορίστε και παρακολουθήστε τους κινδύνους του έργου και τις στρατηγικές μετριασμού.
 • Παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων: Αναφέρετε και επιλύστε συνεργατικά τα προβλήματα του έργου.